Artes

nieuws

Schop in de grond voor de Oosterweelverbinding

image
image
image
  • thumbImage
  • thumbImage
  • thumbImage
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft samen met de andere partners van het Toekomstverbond de eerste spadesteek gegeven voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht. Zo wordt er na 20 jaar eindelijk werk gemaakt van de oplossing voor de mobiliteits- en leefbaarheidsproblemen rond Antwerpen.

Partners Toekomstverbond steken samen schop in de grond

Gewapend met drie enorme spades hebben de partners van het Toekomstverbond samen de symbolische eerste spadesteek gegeven voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht.
Naast Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts en minister-president Geert Bourgeois, tekenden ook burgemeesters Bart De Wever (Antwerpen) en André Van de Vyver (Zwijndrecht), overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, de Antwerpse schepen voor mobiliteit Koen Kennis en havenschepen Marc Van Peel, de burgerbewegingen vertegenwoordigd door Wim van Hees (Ademloos) en Peter Vermeulen (Ringland), en Jan Van Rensbergen van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel present.

Historisch moment

Deze gezamenlijke spadesteek is historisch.
“Na 20 jaar discussiëren en procederen, gaan we nu eindelijk investeren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Het debat over mobiliteit lijkt soms alleen kommer en kwel, maar met deze schup in de grond bieden we opnieuw een positief perspectief. Het is blijkbaar wél nog mogelijk om van start te gaat met grote infrastructuurprojecten. Dit geeft dan ook hoop voor andere grote projecten”.

Niet alleen omdat er na 20 jaar discussie eindelijk werk wordt gemaakt van de oplossing voor de urgente mobiliteits-, verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de Antwerpse regio – en dan in het bijzonder in de omgeving van Linkeroever en Zwijndrecht.
Maar ook omdat deze eerste spadesteek enkel mogelijk werd dankzij de wil tot samenwerking tussen alle partners die, onder begeleiding van intendant Alexander D’Hooghe, verzameld zijn binnen het Toekomstverbond. Zij zijn blijven zoeken naar de beste oplossing voor de problemen die zich stellen in deze omgeving.

Tijdelijke P+R

De schop ging in de grond tussen de op- en afrit Linkeroever aan de Blancefloerlaan. Op deze plaats legt het aannemingsconsortium Rinkoniên tegen de zomer een tijdelijke Park&Ride voor 200 wagens aan. Zo is er tijdig extra P+R capaciteit aanwezig tegen het moment dat de werken voelbaar zullen worden in de omgeving.
Volgens de huidige planning zullen de werken op de snelwegen gefaseerd starten vanaf september 2018. Verkeershinder als gevolg van de werken wordt op de snelwegen ten vroegste vanaf eind 2018 verwacht. 18 maanden na de start van de werken moet ook het nieuwe P+R gebouw op Linkeroever klaar zijn met ruimte voor o.a. 1500 voertuigen en 150 fietsen.